Blombos Farmers unite to tackle the Advasol Gas issue

We recieved this report from the first meeting:

Die eerste inligtingsessie teen gas-eksplorasie is gehou op 13 Oktober en is
bygewoon deur ongeveer 30 boere en landelike grondeienaars van die Blombos
en Jongensfontein omgewing. Die doel van hierdie inligtingsessie was om die
volgende inligting te verskaf:

1. Wat die regte proses is wat gevolg moet word tydens ‘n aansoek om ‘n
eksplorasiereg en wat die pligte van die verskillende rolspelers is.
2. Die doel van publieke konsultasie wat volgens omgewings- asook
mynbou-wetgewing vereis word.
3. Moontlike nadelige impakte wat gas-eksplorasie alreeds tydens die
eksplorasie-fase mag inhou.
4. Probleme met die Advasol omgewingsbestuursprogram ter ondersteuning van
hul aansoek in die Stilbaai studiegebied.

Dit was duidelik tydens hierdie byeenkoms dat die grondeienaars en boere in
die donker gehou is of slegs selektiewe, misleidende en gesaniteerde
inligting gekry het van die aansoeker en hulle konsultante. Daar was byna
geen boere wat kommentaar gelewer het op hierdie aansoek wat hul lewens
ingrypend kan verander nie.

Tydens die inligtingsessie is ‘n loodskomitee gekies wat weer gaan vergader
om die stigting van ‘n Inwonersvereeniging vir die area te fasiliteer.
Hierdie Inwonersvereniging sal dan gekoordineerde teenstand bied teen
Advasol se aansoek vir gas-eksplorasie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *